Oudervereniging

Wat doet de OV?

De oudervereniging zorgt – kort gezegd- voor de ondersteuning bij  feesten en partijen. Samen met het team worden de verschillende activiteiten in het jaar georganiseerd en uitgevoerd. Daarbij moet je denken aan de feestelijkheden rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook de musical, het zomerfeest en een goede doelen actie. De OV helpt daar mee in de zorg voor de bemensing, de creativiteit en in de financiën. Daarbij doen we ook een beroep op alle ouders. We kunnen natuurlijk niet alles zelf doen. De laatste jaren vormen ook de klassenouders een belangrijke schakel.

De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage en zorgt voor een verantwoorde besteding van deze gelden. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld het schoolschaatsen.

Elk jaar brengt de OV verslag uit van de activiteiten waar ze aan mee heeft gedaan. Ook presenteert ze dan de uitgaven van het afgelopen jaar en legt de begroting voor het komende schooljaar voor. Dit doet ze in de jaarlijkse vergadering. Die combineren we veelal met informatieve zaken van het team en de Medezeggenschapsraad van de Flint.

Daarnaast vergadert de OV circa 5 maal in het schooljaar. De notulen van de vergadering zijn op de site van de Flint te vinden.

 

OV-Bestuur schooljaar 2022-2023:

• Voorzitter: Katja van Ederen (Julia & Amber)

• Secretaris: Nanke Luursema (Noor, Anna & Luuk)

• Penningmeester: Marijke de Gier (Anniek & Ruben)

Algemene Leden:

• Helga Oosting (Laura)

• Judith Zuijderdijn (Dion)

• Agnes Klafsbeek (Marit)

• Lucy ter Steege (Job)

• Wendy Gjaltema –Gnodde (Abigail, Jeremyah & Jessie (Djeslyn)

• Koosje van Doesen (Mirthe)

Schooljaar 2023-2024

PP Interactieve Ouderavond
PDF – 3,4 MB 70 downloads
Verslag Interactieve Ouderavond Schooljaar 2023
PDF – 128,5 KB 74 downloads

Schooljaar 2022 - 2023

Verslag Interactieve Ouderavond 14 November 2022
PDF – 319,8 KB 213 downloads

Schooljaar 2021 - 2022

Jaarverslag OV 2021 2022
PDF – 788,3 KB 203 downloads
OV Jaarrekening 21 22 Eindbalans En Toelichting
PDF – 408,7 KB 194 downloads