Visie & missie

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Op onze school is iedere leerling welkom, tenzij het schoolondersteuningsprofiel aangeeft dat wij de juiste zorg niet kunnen bieden.  

  

Wij hebben een klein team met aandacht en zorg voor elk kind, we zien iedere kind en ieder kind mag zichzelf zijn. Wij bekijken bij een kind waar de talenten liggen en gebruiken deze talenten in het onderwijs. Wij werken eraan dat leerlingen onze school eind groep 8 verlaten als zelfstandige, zelfverzekerde, sociale, breed ontwikkelde kinderen die kritisch kunnen kijken naar de wereld om hen heen en weten waar hun passie en talent ligt. 

 

De Flint, een oersterke basisschool! 

  

Omdat de Flint een kleine school is, met kleine groepen waarin elk kind bij naam gekend wordt door leerkrachten, directie en andere kinderen kunnen wij een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen. Emotionele en sociale problemen worden snel herkend en kinderen vallen daardoor minder snel buiten de groep. Daarnaast zijn ook problemen op het cognitieve vlak (problemen met de lesstof of juist behoefte aan meer uitdaging) sneller te herkennen en zijn er veel mogelijkheden om een kind op zijn eigen niveau te scholen. 

  

Onze kernwaarden zijn: 

 

Plezier 

We vinden het belangrijk dat het kind met plezier naar school gaat en terugkijkt op een plezierige schooltijd. We hechten grote waarde aan een goede onderlinge relatie. 

De sfeer op school is goed. In de klassen hangt een prima werksfeer. Kinderen gaan onderling leuk met elkaar om, ook na schooltijd. Tijdens de pauzes spelen alle kinderen samen en kinderen helpen elkaar. Leeftijd speelt daarin geen rol. De school is voor ouders laagdrempelig, ze voelen zich welkom en de leerkracht is makkelijk benaderbaar. De sfeer op school is informeel maar we hebben wel duidelijke regels en kaders. 

 

Goed onderwijs 
Ons doel blijft altijd het geven van goed onderwijs. We willen dat alle kinderen later kunnen zeggen dat ze met veel plezier naar de Flint zijn gegaan, dat ze op de Flint de basis hebben gelegd voor de rest van hun leven. We bieden kerndoel dekkend onderwijs aan in de kernvakken Nederlands, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. We volgen ontwikkeling van de kinderen door ze regelmatig te toetsen en te observeren, dit biedt mogelijkheden om het onderwijs aan te passen aan wat het kind nodig heeft. 

 

 

 

 

 

Rijke leeromgeving 

We bieden een rijke omgeving waar kinderen, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen groeien en zich breed kunnen ontwikkelen. De school heeft een uitnodigende en stimulerende rol om het beste uit ieder kind te halen. 

 

 • Muziek/cultuur, we bieden iedere week muziek en cultuur aan onder andere met behulp van externe professionals. 
 • We hebben een prachtige natuurlijke omgeving, groen, we gebruiken deze omgeving in ons onderwijs. We geven bijvoorbeeld natuurlessen buiten en we doen af en toe activiteiten in het bos. 
 • Mediawijsheid/burgerschap; ze hebben we op school een leerlingenraad, doen we mee aan projecten over mediawijsheid enz. 
 • Projectweek, we werken iedere jaar aan een ander thema met de hele school tegelijk. 
 • We werken met combinatieklassen, kinderen werken veel samen en helpen elkaar. 
 • Uitnodigende themahoeken, vooral in de groepen 1 t/m 4 wordt veel binnen een thema gewerkt. 
 • Thema's, ook in de bovenbouwgroepen werken we met thema's bijvoorbeeld tijdens wereldoriëntatie, natuur en techniek en geschiedenis. 
 • We geven vrijheid om zelfstandig te werken.  

 

Samen 

Kinderen, leerkrachten en ouders gaan respectvol met elkaar om, we geloven in samenwerken en leren. We gebruiken een oudercontract; ouders beloven daarbij dat ze positief praten over de school, andersom doen wij dat ook. Onderwijs is een zaak van kinderen, ouders en leerkrachten samen. Daarom hechten wij aan de contacten met de ouders en stellen hun inbreng op prijs. Wij verwachten van ouders dezelfde respectvolle houding naar de leerkrachten. 

 

We gebruiken Kwink in de groepen, een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. We delen de schoolregels met kinderen en ouders en handelen daarnaar. Daarvoor hanteern we de volgende basisafspraken: 

Een fijne schooltijd begint bij jezelf! 

We helpen elkaar 

We geven elkaar de ruimte om te spelen en te werken 

We zorgen ervoor dat onze spullen en de school netjes blijven. 

 

Betrokkenheid 

 • Wij verwachten betrokkenheid bij oudergesprekken en een hoge opkomst bij informatieavonden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tijdens de lessen. 
 • De kinderen krijgen de ruimte om zelfstandig te (thematisch) werken. Ze werken zelfstandig aan taken met een opbouw van groep 1 t/m 8. 
 • We vinden korte lijnen belangrijk, open en directe communicatie. (formeel/ informeel) 
 • Ouders ondersteunen het leren door thuis, indien nodig, met het kind te oefenen.  
 • Wij willen ons gesteund en gewaardeerd voelen.  
 • Wij verwachten dat ouders op een positieve manier over de school praten. 
 • We voeren bij een nieuwe leerkracht een omgekeerd oudergesprek, dit levert veel informatie, ouders voelen zich op deze manier gehoord. 

 

Kleinschalig 
Onze school is kleinschalig van opzet. Door de kleinschaligheid heerst er op school een prettige, warme sfeer, waarin ieder kind als uniek en waardevol wordt behandeld.