MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich primair bezig met het schoolbeleid.

Hiervoor beschikt de MR over een instemming-recht of adviesrecht, zoals vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), ten aanzien van zaken die in of rondom de school spelen.

De MR wil een positieve kritische bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van kwalitatief goed onderwijs en bereikt dit door het maken van duidelijke afspraken en overzicht te houden. De MR vult namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school in. Wij behartigen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers.

Floor Cnossen 
Jidske Oosterkamp 
Greta Hummel-Bos
Jolanda Punt
Aniek Walters
Yvonne De Vries

Als u als ouder of personeelslid een onderwerp hebt wat u besproken wilt hebben, meld het dan bij één van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan.  U kunt ook mailen naar mrdeflint@hotmail.com