Leerlingondersteuning

 

Vanwege de NPO gelden (Nationaal onderwijs programma om achterstanden ontstaan door corona in te halen) hebben we dit schooljaar veel ruimte voor extra ondersteuning. We hebben op dit moment twee onderwijsassistenten bij ons op school werken, dit zijn Feliz Goos (maandag en dinsdag), Roelie Douwes (donderdag).

 

 

Het werk dat de onderwijsassistenten doen is heel divers maar vooral gericht op individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen. Feliz en Roelie zijn in staat om op adequate wijze leerlingen te begeleiden, zodat de activiteiten waarmee de leerlingen bezig zijn optimaal verlopen. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.

 

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die structureel baat hebben bij extra oefening met lezen of rekenen. Maar het kunnen ook groepjes leerlingen zijn die extra oefenen met een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld de tafels. Soms kan het zo zijn dat we voor een bepaalde les de hele groep splitsen waardoor we meer instructietijd creëren. Natuurlijk wordt er ook ondersteuning geboden aan de leerlingen die meer aankunnen.

Op deze manier kan de leerkracht heel goed plannen wie welke zorg in en buiten de klas krijgt aangeboden. Het plannen doen we in een weekplanning naar aanleiding van onze groepsplannen, waarin we alle gegevens van de leerlingen meenemen om voor de kernvakken ons aanbod te beschrijven.

 

Feliz Goos 

Roelie Douwes