Indeling groepen

Op basis van het leerlingenaantal krijgt de school jaarlijks een bepaald bedrag van de overheid om personeel aan te stellen. Zodra dit bedrag bekend is, wordt door het team en de  Medezeggenschapsraad bekeken hoeveel groepen kunnen worden samengesteld. Onze school heeft vier combinatiegroepen. 

 

Hieronder treft u de groepssamenstelling voor dit schooljaar aan. 

HB = Hanneke Blaauw 

AS = Aniek Sijsling 

MB = Mark Bos 

JP = Jolanda Punt 

AJ = Anyta de Jong 

YV = Yvonne de Vries/ Joy Liebe (vervanger zwangerschapsverlof t/m december) 

Eb = Erik Beumer 

RS = Rita Schuurman 

 Korte toelichting:  

Erik Beumer is vrijdags vrij. Wanneer hij niet op De Flint is, dan is hij op OBS Het Palet in Roderwolde. Mocht u contact met hem willen opnemen dan kan dit op 050-5033551.