Indeling groepen

Op basis van het leerlingenaantal krijgt de school jaarlijks een bepaald bedrag van de overheid om personeel aan te stellen. Zodra dit bedrag bekend is, wordt door het team en de  Medezeggenschapsraad bekeken hoeveel groepen kunnen worden samengesteld. Onze school heeft vier combinatiegroepen. 

 

Hieronder treft u de groepssamenstelling voor dit schooljaar aan. 

HB = Hanneke Blaauw 

AS = Aniek Sijsling 

MB = Mark Bos 

JP = Jolanda Punt 

AJ = Anyta de Jong 

YV = Yvonne de Vries

RS = Rita Schuurman ( Intern begeleider)

DC = Dédé Castro

GB= Gertrude Bosma-de Boer ( Vakdocent Gymnastiek)

MZ = Minka Zaal ( Vakdocent Muziek)