Kunst en Cultuur.


Wij doen als school mee met het cultuurmenu van CEN, hierdoor bieden we kinderen een zeer
gevarieerd kunst en cultuur aanbod. Hieronder kunt u hierover meer lezen, overgenomen van de website
van CEN.


CEN stelt zich ten doel om alle leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs binnen de
gemeente Noordenveld structureel een kwalitatief sterk en gevarieerd Cultuurmenu te bieden en het
cultuuronderwijs op alle scholen op een goed niveau te krijgen en te houden.
Kennis over en affiniteit met kunst en cultuur dragen bij aan een optimale ontplooiing van leerlingen.
Ontwikkeling op dit terrein behoort, evenals rekenen, taal, zaakvakken en talentontwikkeling, tot de
basisbagage waar kinderen mee van school horen te komen. De vakgebieden staan overigens niet op
zich, de resultaten kunnen juist worden vergroot door de verschillende vakgebieden met elkaar te
verbinden.


Het Kunst- en Cultuurmenu is zodanig georganiseerd dat kinderen op een (inter)actieve manier acht jaar
lang kennismaken met verschillende kunst- en cultuurvormen. Daarbij ligt de nadruk op DOEN.
Dit betekent dat hiermee alle kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar in de Gemeente
Noordenveld, via de basisscholen worden bediend.
De lessen en activiteiten in de klas, de voorstellingen en rondleidingen worden verzorgd door
vakdocenten, professionele kunstenaars en culturele instellingen. Het cultuurmenu Noordenveld maakt
daarbij zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke en/of provinciale
cultuuraanbieders. Daarnaast is er nadrukkelijk oog voor het cultureel erfgoed van de gemeente
Noordenveld.


De werkgroep CEN is samengesteld op initiatief van een aantal schooldirecteuren uit het basisonderwijs
van de gemeente Noordenveld. Een belangrijk fundament onder de organisatie wordt gevormd door de
financiële en inhoudelijke ondersteuning van de gemeente Noordenveld en K&C Drenthe