Ontwikkelpunten schooljaar 2022-2023

Elk schooljaar wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar zijn onze ontwikkelpunten:

 

- Scholingstraject 'op weg naar anders organiseren'.

Tijdens deze cursus zullen we gaan onderzoeken op welke manier we in de toekomst willen
lesgeven. Ook omdat we in de toekomst te maken krijgen met een nieuw schoolgebouw. We zijn op
school allemaal wel enthousiast over thematisch onderwijs, maar ook bijvoorbeeld het gebruiken van
onze prachtige omgeving is iets wat we graag structureel zouden willen toepassen. Op welke manier
gaan wij ons onderwijs de komende jaren vormgeven? Wat is de toekomst? Waar liggen onze ambities?
Allemaal vragen waarop we tijdens de cursus een antwoord gaan zoeken. De eerste bijeenkomst is al
geweest en we zijn allemaal erg enthousiast gemaakt, om te kijken welke manier van onderwijs geven
past bij onze school en onze visie. De kwaliteit van ons onderwijs staat hierbij natuurlijk voorop.

 

- Nieuwbouw OBS De Flint.

We zijn als school druk bezig met de nieuwbouw van onze school. We vinden het erg fijn dat we daarin samenwerken met de buurt (o.a. het buurtschap). Het plan is dat er op de plek van de school een nieuw multifunctioneel gebouw komt waarin de school huisvest maar waar ook een kinderopvang in komt en waar allerlei activiteiten van het dorp worden georganiseerd. Op die manier kunnen we ook een gymzaal realiseren. We verwachten dat de school er over ongeveer twee jaar staat.

 

- Kunst en Cultuur en geïntegreerd zaakvakonderwijs bieden.

Kunst en cultuur is deels geïntegreerd in ons onderwijs door het gebruik van thema's en projecten. Ook willen we (nog meer) geïntegreerd zaakvakonderwijs geven. We verdiepen ons de komende tijd in IPC-onderwijs en we werken steeds meer thematisch.

 

- HGW 21

We werken op school volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Alle OPON scholen werken hierin samen en we volgen hiervoor als team scholing. Door middel van handelingsgericht werken willen we onze onderwijskwaliteit en de begeleiding van leerlingen nog verder verbeteren. 

 

Van deze punten houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.