Ontwikkelpunten schooljaar 2023-2024

Elk schooljaar wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar zijn onze ontwikkelpunten:

 

- Nieuwbouw OBS De Flint.

We zijn als school druk bezig met de nieuwbouw van onze school. We vinden het erg fijn dat we daarin samenwerken met de buurt (o.a. het buurtschap). Het plan is dat er op de plek van de school een nieuw multifunctioneel gebouw komt waarin de school huisvest maar waar ook een kinderopvang in komt en waar allerlei activiteiten van het dorp worden georganiseerd. Op die manier kunnen we ook een gymzaal realiseren. We verwachten dat de school in het schooljaar 2024/2025 gereed is.

 

 - De school beschikt over een gedragen visie op goed onderwijs.

Onze visie is de laatste jaren in ontwikkeling geweest. De visie staat nu op papier en we willen dit uitdragen richting de kinderen en ouders. 

-Doorgaande leerlijn ICT beschrijven en implementeren.

We willen een doorgaande lijn op het gebied van ICT, passend bij onze leerlingen, implementeren.


-Nieuwe spellingmethode uitproberen en implementeren. 

We werken sinds dit schooljaar met de methode Staal spelling, we nemen dit schooljaar de tijd om hier goed mee te leren werken en onze afspraken hierover te maken en te borgen.


-Bewegend en spelend leren integreren in ons onderwijs passend bij onze leerlingenpopulatie. 

We zijn steeds meer bezig met bewegend en spelend leren een plek te geven binnen ons onderwijs. Hierover maken we dit schooljaar afspraken en dit komt terug op de agenda.

 

-Implementeren nieuwe leesmethode

We werken sinds dit schooljaar met de methode Blink lezen, we nemen dit schooljaar de tijd om hier goed mee te leren werken en onze afspraken hierover te maken en te borgen.

 

- HGW 21 doorontwikkelen.

We werken op school volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Alle OPON scholen werken hierin samen en we volgen hiervoor als team scholing. Door middel van handelingsgericht werken willen we onze onderwijskwaliteit en de begeleiding van leerlingen nog verder verbeteren. 

 

Van deze punten houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.