Ontwikkelpunten schooljaar 2021-2022

Elk schooljaar wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar zijn onze ontwikkelpunten:

 

- Scholingstraject 'op weg naar anders organiseren'.

Tijdens deze cursus zullen we gaan onderzoeken op welke manier we in de toekomst willen
lesgeven. Ook omdat we in de toekomst te maken krijgen met een nieuw schoolgebouw. We zijn op
school allemaal wel enthousiast over thematisch onderwijs, maar ook bijvoorbeeld het gebruiken van
onze prachtige omgeving is iets wat we graag structureel zouden willen toepassen. Op welke manier
gaan wij ons onderwijs de komende jaren vormgeven? Wat is de toekomst? Waar liggen onze ambities?
Allemaal vragen waarop we tijdens de cursus een antwoord gaan zoeken. De eerste bijeenkomst is al
geweest en we zijn allemaal erg enthousiast gemaakt, om te kijken welke manier van onderwijs geven
past bij onze school en onze visie. De kwaliteit van ons onderwijs staat hierbij natuurlijk voorop.

 

- Nieuwbouw OBS De Flint.

We zijn als school druk bezig met de nieuwbouw van onze school. We vinden het erg fijn dat we daarin samenwerken met de buurt (o.a. het buurtschap). Het plan is dat er op de plek van de school een nieuw multifunctioneel gebouw komt waarin de school huisvest maar waar ook een kinderopvang in komt en waar allerlei activiteiten van het dorp worden georganiseerd. Op die manier kunnen we ook een gymzaal realiseren. We verwachten dat de school er over ongeveer twee jaar staat.

 

- Kunst en Cultuur onderwijs verbreden.

Kunst en cultuuronderwijs vinden we erg belangrijk. Vanuit Muziekimpuls hebben we scholing gevolgd waardoor we allemaal goede muzieklessen geven in de klassen. Dit schooljaar volgen we scholing om ervoor te zorgen dat we kunst en cultuuronderwijs meer integreren in ons onderwijs. Ook werken we in het voorjaar aan een project over het erfgoed bij ons in de buurt. Dit doen we school breed en met gebruikmaking van de omgeving.